Besiktning

Vi har et nytt samarbeid med AR Brandsäkerhet, og sammen tilbyr vi blant annet befaringer av brann- og rømningsalarmer.

Det er viktig at alle brann- og rømningsalarmer blir kontrollert for å sikre at anleggene tilfredsstiller SBF 110. I følge SBF110 skal alle brann- og rømningsalarmer kontrolleres kontinuerlig av en godkjent kontrollør. Ved å la en sertifisert befaringsbedrift kontrollere anlegget, får eieren av anlegget en uavhengig kontroll av anlegget.

Vår samarbeidspartner AR Brandsäkerhet er en uavhengig sertifisert befaringsbedrift

AR Brandsäkerhet i samarbete med Acumo

Etter gjennomført befaring skaffer eieren av anlegget et befaringsbevis som skal sendes til kravstilleren som bevis på at anlegget oppfyller gjeldende krav.

Vi tilbyr også kontraktsbefaringer som kontrollerer at det du kjøper av oss faktisk er det du har fått. Kontraktskontroll kan utføres samtidig med leveringskontroll for å spare tid for kunden. Kunden får selvsagt et dokument etter gjennomført befaring.

Kontakt oss for mer informasjon!