Standard EN 54-23

 

 

 

 

Alle varsellys som har som mål å varsle brann må være godkjent etter EU-standarden EN54-23. 

EU (European comittee CEN) har utviklet en standard som startet å gjelde og ble et krav fra og med 31. desember 2013. Tidligere fantes ingen EU-standard for varsellys. Derfor forekom det ofte misforståelser og forvirring rundt varsellysenes kapasitet. 

Hvem berøres av standarden?

Den europeiske standarden EN54-23 påvirker bruken av varsellys i brannalarmsystemer. Standarden berører alle som selger og kjøper varsellys innenfor EU. Etter den 31. desember 2013 er det ikke tillatt å installere varsellys som ikke er godkjent i brannalarmsystemer.

 

Formål

Formålet med EN54-23 er å standardisere kravene, testmetodene og ytelsene for varsellys. Dette for å sikre lysmengden/lysstyrken. Noe som i dag måles på enhetlig vis i hele Europa.

Tre kategorier av varsellys

Ifølge EN54-23 deles varsellysene opp i tre forskjellige kategorier.  Takmonterte, veggmonterte og en åpen kategori. Vegg- og takmonterte varsellys har en installasjonshøyde og et dekningsvolum som er definert ut fra respektive standarder.  Den åpne kategorien tillater at produsentene selv spesifiserer dekningsvolumet.  Minimum lysstyrke på 0,4 lux er et krav for samtlige tre kategorier.

 

Krav for EN54-23:

  • Minst 0,4 lux eller lm/m2 i hele lokalet.

  • Dekningsområdet må opplyses på produktet eller i tilhørende dokumentasjon.

  • Blinke-frekvens på mellom 0,5 og 2 Hz

  • Installasjon etter 31. desember 2013
Vi har produkter som er EN54-23-godkjent. Vi har bredt sortiment og hjelper deg gjerne med å velge riktige produkter etter lokalet og omgivelsene. Les vår guide for EN54-23 elektronisk via lenken under eller ta kontakt med oss for å bestille et eksemplar!

EN54-23 Guide