Räkna ut spänningsfallet över kablarna

Varsellys og alarmer er spesifisert for et visst spenningsområde.  Et spørsmål vi stadig får, er hvor lange kablene fra strømkilden til alarmen kan være. Det er relativt enkelt å regne ut med formelen under.

R = (Spesifikk resistivitet* × lengde) / areal

*Spesifikk resistivitet i kobber ved romtemperatur (20 °C) er ca.: 0,018 ohm/mm2 per meter kabel. Den øker med ca 0,4& % per grad C hvis du skal beregne for ekstremt kalde resp. varme installasjoner.

 

Et praktisk eksempel

Vi skal installere en Fulleon Roshni RoLp-sirene og vil regne ut maks avstand mellom strømkilden og sirenen.

I databladet til sirene kan vi lese at strømforsyningen er 16 mA og spenningen kan være 9–28 VDC.

Vi bruker en 24 VDC strømforsyning som klarer 1 A.

Koblingen mellom strømforsyningen og Roshni-sirenen skjer med 0,14 mm2 kabler.

Vi kan raskt regne ut at det lengste tillatte spennnigsfeltet i lederne er 15 V (vi mater med 24 VDC og minste tillatte spenning på sirenen er 9 VDC så m.a.o  24−9=15)

Sirenen trenger 16 mA, noe som i følge Ohms lov er det den maksimale motstanden i kabelen kan være. 

 

R=U/I  ===> 15 V / 16 mA = 937,5 ohm.

Bruker vi så formelen R = (Spesifikk resistivitet* × lengde) / areal og bryter ut "lengden" resulterer dette i følgende formel (ved en omgivelsestemperatur på 20 grader C)

(R × areal)/Spesifikk resistivitet ====> (937,5 × 0,14 )/0,018 =7291,6 meter

Disse 7291,6 m må deles på to fordi strømmen går gjennom så vel "+"- som "−" lederen, noe som resulterer i at den faktiske avstanden i meter mellom sirene og strømkilde kan være 3646 meter</p>