Ljudets dämpning i dB beroende på avståndet


En sirenes lydstyrke måles i desibel (dB). Normalt måles lydstyrken på en meters avstand, noe som oppgis i enhetens produktspesifikasjon, men hva skjer når avstanden til en enhet øker?

Innenfor et spesifikt område må alle mennesker ha mulighet for å høre en varslende sirene, uavhengig av avstand.  Sirenens lydstyrke måles vanligvis en meter foran enheten, nær sirenen der lyden er på det sterkeste.  Naturlig nok reduseres lydstyrken med avstanden til enheten. På lang avstand kan selv en kraftig sirene være vanskelig å høre.

For å sikre at en sirene høres godt, må man ta hensyn til hvor mye sirenens lydstyrke synker i takt med at avstanden øker. Med avstandene i tankene kan man avgjøre hvor sterk sirene som er nødvendig og hvor mange enheter et område må ha for å ha full dekning.

”Hver gang en avstand fordobles, reduseres lydstyrken med 6 dB.”

Anbefalingen er å velge en sirene som har en lydstyrke på minst 10 dB over den “normale” støyen i området. Konsekvensen er at på store områder der mennesker oppholder seg er flere sirener med lavere lydstyrke å foretrekke framfor en sterk enhet.

Tabell

Tabellen under viser tydelig og enkelt hvordan lydstyrken dempes i forhold til avstanden til enheten.

Husk også at en sirene ikke får varsle for høyt da det kan være direkte skadelig for personer i nærheten. Derfor bør lydstyrken til en sirene om mulig være maks 115 dB der mennesker oppholder seg.

Exempel

Eksempel Det skal monteres en sirene i et kontorlokale når den normale støynivået er målt til 72 dB.  Lokalet er 20 meter langt og bredt. Sirenen skal monteres sentrert i taket.

For å dekke hele lokalet og å overdøve den normale støyen, bør sirenen som installeres ha et lydnivå på minst 102 dB (målt på 1 meter).

”I kontorlokaler er det vanlig med et støynivå på 75 dB.”