Installation av egensäkra larmdon EExia

Ved montering av alarm i eksplosjonsfarlige områder finnes det forskjellige teknikker.  Men i dag finnes det bare én akseptert og generelt godkjent teknikk for installasjoner i sone 0, og det er EExia (SS-EN50 020). <br />I sone 1 (10) og sone 2 (20) finnes det mange alternativer. Exd (eksplosjonstett kapsling), Exp (overtrykksventilasjon), Exq (sand), osv . Fordelen med EExia er at den kan tilpasses alle soner (sone0, sone 1, sone 2) i motsetning til f.eks. den ellers så populære Exd-beskyttelsen for lysarmaturer (som bare kan installeres i sone 1 og sone 2).  Ulempen med EExia er at man må gjøre en liten beregning av kretsene. Disse beregningene er ikke spesielt vanskelige, men hvis man ikke jobber med Ex, kan begrepene virke noe vanskelige.

De eksplosive sonene skal defineres av anleggets eier i en egen såkalt klassifiseringsplan slik at man tydelig definerer hvilke produkter som kan appliseres i de ulike områdene.

I sone 0 arbeider man nesten utelukkende med en teknikk som kalles egensikker (intrinsicaly safe).

Med den teknikken begrenser man ganske enkelt energien som går inn i den eksplosive sonen og dermed forhindrer en eksplosjon. Begrensningen av energien skjer normalt med en barriere/isolator/Zenerbarriere (kalles vanligvis “tilhørende apparat”) som er installert utenfor det eksplosive området (enkelte ganger sone 2). Siden strekkes kablene fra barrieren og inn i det eksplosive området.

Men man må alltid sørge for at alarmen kan håndtere energien (P) strømmen (I) og spenningen (U) som barrieren gir fra seg.  Dette gjøres normalt i den såkalte systembeskrivelsen, der det verifiseres for hver krets at alarmen klarer energien. Man må også ta hensyn til induktans (L) og kapasitanser (C) siden de kan “lagre” energien i kabler etc. og resultere i lysbuer etc.

Hänsyn måste även tas till induktans (L) samt kapacitanser (C) eftersom de kan "lagra" energin i kablar etc. och ge upphov till ljusbågar etc.

I praksis lager man ganske enkelt en tabell for hver egensikre krets som under.

Vær oppmerksom på ">" på U; I og P og "&lt;" tegnet på L og C.

I virkeligheten skal også legge til C og L for kabelen til L og C for alarmen.

 Ex Exia explosionsskydd egensäker intrinsicaly safe barriärer zenerbarriärer

Ved bruk av egensikre kretser må man naturligvis også ta hensyn til temperaturklassen på produktet som er installert i det eksplosive området samt gassgruppen/støv.