Trådlös larmknapp WCP - Larmknapp

Det trådlösa larmdonssystemet kräver minst en tryckknapp parkopplad med 1–154 larmdonsenheter i form av blixtljus, siren, kombinerad larmdonsenhet eller I/O-modul.

Larmknappen WCP fungerar som basstation eller så kallad master i vårt trådlösa larmdonssystem. Vid användning av fler än en larmknapp, används en som master och övriga som ”slavar”.

Räckvidden från en tryckknapp till aktiverad larmdonsenhet är hela >1000 meter vid fri sikt. En tryckknappen kan alltså ha en täckning på 2000 meter vid användning av minst 2 larmdonsenheter och tryckknappen placerad centralt.

  • Enkel och intuitiv programmering på några få sekunder med parningsknapp på enheten
  • Krypterad radiolänk mellan enheter som automatiskt kontrolleras
  • LED indikering på larmknapp för status
  • Kommunicerar via NFC med mobil app
  • Återställning av larm med medföljande nyckel

Två olika tryckknappar möjliggör att indikera två skilda typer av varningar. Exempelvis utrymning respektive inrymning.

Den röda larmknappen används med fördel vid brand och är förinställd för att fungera som brandlarm i kombination med systemets trådlösa sirener. Tack vare den röda knappens förinställning, signalerar parkopplade sirener med den ljudsignal som traditionellt sett används vid fara för brand eller utrymning.

För att särskilja de två tryckknapparna, är den svarta tryckknappen förinställd för att aktivera systemets sirener med annan ljudfrekvens. Den svarta tryckknappen används därför med fördel vid inrymning, gaslarm, lockdown eller annan ”fara” för att påkalla uppmärksamhet eller ge en uppmaning.

Förinställningarna på både svarta och röda larmknappar, går att justera manuellt vid installation. Vår rekommendation är ändå att använda den röda knappen för att signalera fara för brand samt utrymning.

Kontaktperson

Johan Nilsson

Här hittar du mer information om produkten bland annat datablad, certifieringsdokument och installationsanvisningar m.m.

Artikelnummer Beskrivning
178-001 Röd
178-002 Svart