Blixtljus 15 J PY X-L-15

  • Säker: en felaktig installation är praktiskt taget omöjlig
  • Lätt: betydligt kortare monterings- och installationstider
  • Ekonomisk: största möjliga signalintervall på grund av effektiv Xenon-teknik
  • Installationsalternativ med externa klackar eller inre hål
  • Val av fyra olika blixtfrekvenser via DIP-omkopplare
  • Lämplig för panelmontering
  • Elektronisk konstantströmsreglering vid 24 V DC-enheter för att undvika överbelastning
  • Integrerad startströmbegränsning och detektering av underspänning (tillval)
  • Ger full synkronisering på flerblixtsystem

Kontaktperson

Mikael Eriksson

Här hittar du mer information om produkten bland annat datablad, certifieringsdokument och installationsanvisningar m.m.

Pfannenberg

Vi erbjuder ett omfattande sortiment från Pfannenberg som inkluderar sirener och blixtljus för säkerhet, brand, byggnad, industriprocesser, katastrofvarning och farliga områden.

Läs mer om leverantören